مهندس سامری - معاون برنامه ریزی استانداری همدان

  • معاون برنامه ریزی استانداری همدان گفت: طرح های عمرانی استان همدان که کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند به بخش خصوصی واگذار می شود و تکمیل سایر طرح ها بر عهده دولت خواهد بود.
/ 0 نظر / 16 بازدید