ایجاد اشتغال از نان شب واجب تر است - استاندار همدان مهندس نیکبخت

استاندار همدان گفت: با توجه به اینکه دغدغه اصلی مردم بیکاری است لذا ایجاد اشتغال برای اینجانب از نان شب واجب تر است.

/ 0 نظر / 15 بازدید