کتب انتشار یافته از جام جمشید کبودراهنگ

 جام جمشید

1. وصال: مجموعه شعر   وصال: مجموعه شعر
پدیدآورنده: فرهاد حاجی پورحلیمه جانی (شاعر)
ناشر: جام جمشید - 24 خرداد، 1385 قیمت:  13000 ریال این کتاب در حال حاضر در انبار موجود نیست. 2. زنجیرهای نامرئی شیطان (اعتیاد)   زنجیرهای نامرئی شیطان (اعتیاد)
پدیدآورنده: جمشید چایانی
ناشر: جام جمشید - 27 اسفند، 1384 قیمت:  8000 ریال این کتاب در حال حاضر در انبار موجود نیست. 3. در سایه سار خورشید مدینه   در سایه سار خورشید مدینه
پدیدآورنده: مریم جباری (گردآورنده)
ناشر: جام جمشید - 14 اسفند، 1385 قیمت:  6500 ریال این کتاب در حال حاضر در انبار موجود نیست.

/ 0 نظر / 3 بازدید