نیکبخت استاندار همدان - گردشگری کلید و موتور توسعه استان

استاندار همدان بر اهمیت گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی در توسعه استان تاکید کرد و این حوزه ها را کلید و موتور توسعه استان دانست.

/ 0 نظر / 18 بازدید