سند چشم انداز توسعه همدان در افق 1404 هجری شمسی

چشم اندازاستان همدان درافق 1404هجری شمسی با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق بیست ساله

همدان استانی است توسعه یافته دارای تعامل فعال در سطح بین الملل با جایگاه مناسب  علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و  فناوری در کشور ، موثر در  منطقه، متوازن ومتناسب با محیط کاربردی پیرامونی با هویتی اسلامی و ارزشهای ملی

استان همدان در افق این چشم انداز دارای چنین ویژگیهای خواهد بود :

- توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی ، تاریخی ، جغرافیایی و اجتماعی خود متکی بر هویت اسلامی و ایرانی .

-  تاکید بر رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی مبتنی بر مزیت های نسبی و رقابتی در راستای محور های توسعه استان همراه با عدالت اجتماعی، مشارکت های مردمی و مدنی.

- دارای تعامل فعال در سطح بین المللی با اولویت در حوزه های علمی ، فناوری ، فرهنگی و اقتصادی .

- بر خوردار از دانش پیشرفته و توانمند در تولید علم و فناوری روز مبتنی بر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی  در سطح  ملی.

-  توانمندی در ارایه سطح اول خدمات برتر به منطقه و محیط داخلی خود در حد مطلوب.

-  دارای سازمان قضایی متعادل و ساز گاری فعالیت ها با محیط کالبدی و پیرامونی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین با مردمانی مومن ، فعال، تلاشگر،کار آفرین، پویا ، مسئولیت پذیر ، مشارکت پذیر ، با نشاط ، موثر و مفتخر به پیشینه تاریخی ،فرهنگی و مذهبی.

- بهره مند از محیطی ایمن و برخوردار از سلامت ، رفاه ،امنیت غذایی ،تامین اجتماعی و توزیع متناسب در آمد .

ملاحظه :  تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه و کلیه سیاست گذاریها در راستای نیل به اهداف افق چشم انداز خواهد بود. 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید