معاون سیاسی استانداری همدان - الهی تبار - فرهنگ قرآنی

  • معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان گفت: هیچگونه مشکل اعتباری برای حمایت از برنامه های قرانی نیست و مجموعه استانداری با تمامی توان از ترویج فرهنگی قرآنی دفاع می کند.
/ 0 نظر / 16 بازدید