نویسنده: جمشید چایانی-کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - ۱۳۸٩/٤/۱٧

این گلدان ها برای اولین بار در فستیوال طراحی آلمان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته اند.

 

-----------------------------------------