نویسنده: جمشید چایانی-کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - ۱۳۸۸/۱۱/۱۱

 جام جمشید

1.
وصال: مجموعه شعر  
وصال: مجموعه شعر
پدیدآورنده: فرهاد حاجی پورحلیمه جانی (شاعر)
ناشر: جام جمشید - 24 خرداد، 1385
قیمت:  13000 ریال
این کتاب در حال حاضر در انبار موجود نیست.
2.
زنجیرهای نامرئی شیطان (اعتیاد)  
زنجیرهای نامرئی شیطان (اعتیاد)
پدیدآورنده: جمشید چایانی
ناشر: جام جمشید - 27 اسفند، 1384
قیمت:  8000 ریال
این کتاب در حال حاضر در انبار موجود نیست.
3.
در سایه سار خورشید مدینه  
در سایه سار خورشید مدینه
پدیدآورنده: مریم جباری (گردآورنده)
ناشر: جام جمشید - 14 اسفند، 1385
قیمت:  6500 ریال
این کتاب در حال حاضر در انبار موجود نیست.