نویسنده: جمشید چایانی-کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - ۱۳۸٩/۱/٢٢

 

عکس های فوق مربوط به طراحی داخلی پذیرایی می باشد

هنر طراحی داخلی یا دکوراسیون  یکی از شاخه های هنر معماری می باشد که متاسفانه در کشور ما بدان توجه چندانی نمی شود .